Untitled Document
Bookmark and Share

 คำถามที่ลูกค้าถามบ่อย 

กรณี  ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี / ไม่ได้จบบัญชี / ไม่ทราบว่าเรียนหลักสูตรไหนได้ ? 

ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีแนะนำให้พี่เรียนหลักสูตรการบัญชีและภาษีเบื้องต้น เพราะหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับผู้ไม่จบบัญชี หรือ ผู้ประกอบการ ที่จะเปิดบริษัท หรือเปิดบริษัทแล้วไม่รู้ว่า ต้องทำบัญชีอะไรบ้าง หรือจ้างสำนักงานบัญชี แล้วไม่สามารถสื่อสาร หรือคุยกันเข้าใจได้ จะสอนเป็นบัญชี 2 วัน ภาษี 2 วัน ให้เห็นเอกสารโดยมีแบบฟอร์มจริง ให้ลองกรอกคำนวณ และปฏิบัติดู

           บัญชี 2 วันเราจะสอนตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อให้รู้จักศัพท์ทางบัญชี จนถึงการออกงบการเงิน และสอนอ่านงบการเงินเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจ กำไรและสถานะการเงินทางบริษัท

 

ภาษี 2 วันจะสอนทุกๆภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ แบบฟอร์มแบบอัพเดท การกรอกยกเลิกแบบฟอร์มต่างๆการยื่นแบบฟอร์ม และเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เพื่อให้คนไม่จบบัญชีหรือผู้ประกอบการ เข้าใจว่า  1 บริษัทต้องทำอะไรบ้างในด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้น

          

หลักสูตรนี้เป็นการที่จะต้องรู้จักบัญชี เพราะฉะนั้นการที่เราต้องรู้จักบัญชี พี่จะต้องรู้รายละเอียดด้วย การที่เราจะเป็นผู้บริหาร เราต้องรู้จักรายละเอียดบัญชี ไม่งั้นนักบัญชีจะไม่รับใครเข้าไปในใจ ถ้าไม่รู้จักรายละเอียด การเรียนการสอนที่นี่วิทยากรเป็นที่ปรึกษาอยู่ ถ้าพี่ได้ทำงบการเงินในคอร์สของเราพี่ก็จะเข้าใจว่าตำแหน่งบัญชีต้องทำอะไรบ้าง ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เรียนตั้งแต่เบื้องต้นอย่างละเอียด และต้องไปเป็น บัญชี บริหาร หรือ ผู้บริหารงาน ไม่ได้ เพราะในคอร์สนี้จะมีทั้งรายละเอียดและการบริหารด้วย ในหลักสูตรนี้มีการเรียน/สอนทั้ง ผู้ที่เป็นพนักงานและผู้ประกอบการ  และได้เห็นผู้ประกอบการมาอบรมหลักสูตรนี้เขาบอกว่าเขาเข้าใจบัญชีมากขึ้น
  

ใครคือ ผู้ทำบัญชี ? 

ผู้ทำบัญชี คือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการธุรกิจ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการแห่งหนึ่ง กฎหมายกำหนดให้กิจการหนึ่งแห่งจะต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน ซึ่งอาจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ก็ได้ ทั้งนี้ผู้ทำบัญชีหนึ่งคนจะรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละ 100 แห่ง     ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี 

 การรับชั่วโมงการอบรมรับผู้ทำบัญชี (CPD) คืออะไร 

ผู้ทําบัญชี ที่ต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพและต้องขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการค้

 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำต้องทำยังไง ? 

กรณีสำเร็จด้านบัญชี ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จะต้องมีบริษัทที่รับทำบัญชีด้วย 1 บริษัท 1. รายละเอียดการสมัครสภาวิชาชีพ   2.การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำกรมพัฒนาการธุรกิจการค้า 

 

ลูกค้ารอขออนุมัติสภาจะอบรมแบบนับชั่วโมงได้ไหม ?  

ท่านต้องโทรไปแจ้งสภา (02-685-2500) ว่าจะลงอบรมรอบวันที่ และพอได้คำตอบจากสภาวะสภาอนุมัติให้รีบแจ้งมาที่สถาบัน  

ผู้ทําบัญชีต้องเก็บชั่วโมงCPD กี่ชั่วโมง ? 

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

นักบัญชีทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่ ?

นักบัญชีทุกคนไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี เพราะการเป็นนักบัญชีทั่วไปไม่ถือว่าเป็นผู้ทำบัญชี เนื่องจากผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้ เป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีและมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงนามใน สบช.3 โดยผู้ทำบัญชีทุกคนจะต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภาย ใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่รับทำบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องเก็บชั่วโมงCPD กี่ชั่วโมง

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เก็บ 40ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกียวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยหว่าครึ่งหนึ่ง  โดยแบ่งเป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และไม่เป็นการทาง 20 ชั่วโมงต่อปีและต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 

การยื่นนับชั่วโมงการ CPD ประจำปีแบบออนไลน์

ท่านสามารถเข้า WebSite ของสภาวิชีาชีพ   วิธีการลงทะเบียนนับ CPD

หมายเหตุ เมื่อท่านจบการอบรม ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูลของท่านให้สภาวิชาชีพบัญชีภายในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com Line : DNSMT

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946