Untitled Document
062-465-6949
Bookmark and Share

คำถามที่ลูกค้าถามบ่อย

1.กรณี  ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี / ไม่ได้จบบัญชี / ไม่ทราบว่าเรียนหลักสูตรไหนได้บ้าง ?

ตอบ ถ้าไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีแนะนำให้เรียน หลักสูตรการบัญชีและภาษีเบื้องต้น เพราะหลักสูตรนี้  เหมาะกับผู้ไม่จบบัญชีหรือผู้ประกอบการ ที่เปิดบริษัท หรือเปิดบริษัทแล้วไม่รู้ว่า ต้องทำบัญชีอะไรบ้าง หรือจ้างสำนักงานบัญชี แล้วไม่สามารถสื่อสาร หรือคุยกันเข้าใจได้ สอนเป็นบัญชี 2 วัน ภาษี 2 วัน ให้เห็นเอกสารโดยมีแบบฟอร์มจริง ให้ลองกรอกคำนวณ และปฏิบัติดู

           บัญชี 2 วัน สอนตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อให้รู้จักศัพท์ทางบัญชี จนถึงการออกงบการเงิน และสอนอ่านงบการเงินเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจ กำไรและสถานะการเงินทางบริษัท

          ภาษี 2 วันสอนทุกๆภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ แบบฟอร์มแบบอัพเดท การกรอกยกเลิกแบบฟอร์มต่างๆการยื่นแบบฟอร์ม และเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เพื่อให้คนไม่จบบัญชีหรือผู้ประกอบการ เข้าใจว่า  1 บริษัทต้องทำอะไรบ้างในด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้น

          หลักสูตรนี้เป็นการที่ต้องรู้จักบัญชี เพราะฉะนั้นการที่ ผู้อบรมจะได้รู้จักบัญชีต้องรู้รายละเอียด  การที่เจ้าของ / ผู้บริหารยิ่งต้องรู้จักรายละเอียดบัญชี ไม่งั้นนักบัญชีไม่รับใครเข้าไปในใจ ถ้าไม่รู้จักรายละเอียด การเรียนการสอนที่นี่วิทยากรเป็นที่ปรึกษาอยู่   โดยคอร์สของบริษัททำให้เข้าถึงตำแหน่งบัญชีต้องทำอะไรบ้าง    หากไม่ได้เรียนตั้งแต่เบื้องต้นอย่างละเอียด และต้องไปเป็น บัญชี บริหาร หรือ ผู้บริหารงาน  

 เพราะในคอร์สนี้มีทั้งรายละเอียดและการบริหารด้วย ในหลักสูตรนี้มีการเรียน/สอนทั้ง ผู้ที่เป็นพนักงานและผู้ประกอบการ  ** จากที่ขายคอร์สและได้เห็นผู้ประกอบการมาอบรมหลักสูตรนี้เขาบอกว่าเขาเข้าใจบัญชีมากขึ้น 

 

2.หลักสูตร/คอร์ส นี้ ราคาเท่าไหร่ ?

ตอบ  - หลักสูตรปิดงบการเงิน/เบื้องต้น มีโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา 9,630 บาท จากราคาปกติ 10,700 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารและเอกสารเรียบร้อยแล้ว

            -หลักสูตรอื่นๆ เช่น อ่านงบ นำเข้า-ส่งออก  ร้านทอง ผู้จัดการ (หลักสูตรที่ อบรม 2 วัน) มีโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา 5,885  บาท จากราคาปกติ 6,420บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารและเอกสารเรียบร้อยแล้ว

            -หลักสูตรประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบราคา 2,996 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารและเอกสารเรียบร้อยแล้ว

            -หลักสูตรการวางระบบบัญชี  มีโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา  8,560 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารและเอกสารเรียบร้อยแล้ว

3.แต่ละหลักสูตร/คอร์ส อบรมกี่วัน ?

ตอบ -หลักสูตรปิดงบการเงิน/เบื้องต้น  อบรมทั้งหมด 4 วัน

         - หลักสูตรการวางระบบบัญชี   อบรมทั้งหมด 3 วัน

         - หลักสูตรประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  อบรม 1 วัน

         - หลักสูตรอื่นๆ เช่น อ่านงบ นำเข้า-ส่งออก  ร้านทอง  ก่อสร้าง  BOI ฯลฯ อบรมทั้งหมด 2 วัน

4. ผู้ทำบัญชี คือใคร?

ตอบ ผู้ทำบัญชี คือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการธุรกิจ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการแห่งหนึ่ง กฎหมายกำหนดให้กิจการหนึ่งแห่งต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน ซึ่งอาจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ก็ได้ ทั้งนี้ผู้ทำบัญชีหนึ่งคนรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละ 100 แห่ง     ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

5. CPD คืออะไร  

ตอบ คือ ผู้ทำบัญชี ที่ต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพและต้องขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการค้  

 ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมง/ปี ต้องเป็น ชั่วโมงบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมง

ยื่นชั่วโมง

ภายในปีปฎิทิน

ภายใน 30 มกราคม ของปีต่อถัดไป

ปรับไม่เกิน 10,000   บาท ตาม พรบ. บัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 27

 ถ้าเก็บ ชั่วโมง CPD ไม่ครบ แก้ไขยังไง ? 

ชั่วโมงที่เก็บได้

ชั่วโมงที่ขาด

อบรมเพิ่ม

ปีนี้เก็บ CPD ได้

บัญชี 5 ชม.

บัญชี            1   ชม.

อื่นๆ             6   ชม.

รวม              7  ชม.

บัญชี         1 ชม.

อื่นๆ          6 ชม.

รวม           7  ชม.

ไม่เคยเก็บ

ชั่วโมง CPD เลย

4 ปี

บัญชี = 6 x 4 = 24   ชม.

อื่นๆ  = 6 x 4 = 24   ชม.

รวม                   48  ชม.

บัญชี       12  ชม.

อื่นๆ         12  ชม.

รวม          24  ชม.

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมง ต้องเป็นวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมง / ปี

6.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำ

ตอบ กรณีเรียนด้านบัญชีต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพและต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ต้องมีบริษัทที่รับทำบัญชี

            กรณีขึ้นเป็นผู้ทำบัญชี

·      ยื่นสภาวิชาชีพ =>

รายละเอียด

 

·      การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำกรมพัฒนาการธุรกิจการค้า => ลงทะเบียน 

คู่มือการใช้ 

กรณียื่นนับชั่วโมงการอบรมประจำปีแบบออนไลน์ (การอบรมนับชั่วโมงในปีปฎิทิน ต้องทำการยื่นภายในวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไป) 

·      การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีสภาวิชาชีพ  โทร 02-685-2500 => สภาวิชีาชีพ   

·      Clip วิธีการยื่นนับชั่วโมงการอบรม สภาวิชาชีพ = > วิธีการลงทะเบียนนับ CPD

·      การยื่นหน้าเว็ปสภาวิชาชีพ  = > แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (สภาวิชาชีพบัญชี)

·      ตรวจสอบหลักสูตร CPD  = > สภาวิชาชีพบัญชี

7. ลูกค้ารอขออนุมัติสภาอบรมแบบนับชั่วโมงได้หรือไม่ ?

    ตอบ สามารถลงอบรมรอบวันที่ และพอได้คำตอบจากสภาวะสภาอนุมัติให้รีบแจ้งมาที่สถาบัน

8. ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD กี่ชั่วโมง

    ตอบ ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

9. ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    ตอบ คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นถูกกำหนดตามขนาดของธุรกิจ โดยผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือ ปวส ทางการบัญชี ส่วนผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

10. นักบัญชีทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่?

ตอบ นักบัญชีทุกคนไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี เพราะการเป็นนักบัญชีทั่วไปไม่ถือว่าเป็นผู้ทำบัญชี เนื่องจากผู้ทำบัญชีต้องเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้ เป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีและมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงนามใน สบช.3 โดยผู้ทำบัญชีทุกคนต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภาย ใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่รับทำบัญชี

11. ปิดงบเรียนอะไรบ้าง /หลักสูตรปิดงบสอนเนื้อหาอะไรบ้าง

ตอบ  การปิดงบการเงินเน้นปิดงบรายปี สอนทั้งหมด 4 วันแบบต้องใช้ notebook แฟ้มจำลองเหตุการณ์ คนที่เป็นหนึ่งคนทำตั้งแต่ต้นยันจบ แบบเหมือนเป็นสำนักงานบัญชีเลย ถ้าอยากรู้ว่าสำนักงานทำบัญชีทำอะไรบ้าง คอร์สปิดงบ เพราะในนั้นมีอัพเดทการยื่นกระทรวงพาณิชย์ ยื่นภงด 51 ,50 ทำยังไงไม่ให้สรรพากรปรับ     การอบรมมีตัวอย่างแบบฟอร์ม การประชุมทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นยังไง              คอร์สนี้บอกหมด     ทำให้รู้ว่าสำนักงานบัญชีทำอะไรให้บ้างตั้งแต่ต้นยันจบ   แบบมีอัพเดทกฎหมายต่างๆ เป็นภาคปฏิบัติ ต้องใช้ notebook วันที่ 2 กับวันที่3 นำ notebook มาและใช้โปรแกรม Express สอน  ถ้าสนใจ เนื้อหาประมาณนี้หนูแนะนำเป็นการปิดงบการเงิน

12. .การปิดงบการเงิน กับ การปิดงบการเงินภาค 2 ต่างกันยังไง ถ้าต้องทำงานปิดงบการเงินของบริษัทเองให้ได้ ต้องเลือกอันไหน ?

ตอบ  ปิดงบการเงินภาค 2 เป็นการทำบัญชีปีต่อของการปิดงบการเงินปกติ  ต้องเรียนปิดงบการเงินปกติก่อนถึงต่อปิดงบการเงินภาค 2 ได้  ถ้าเรียนปิดงบภาคปกติเข้าใจตอบอีกงบภาค 2 หรือไม่ต่อก็ได้

13. ปิดงบภาค 1 กับภาค 2 แตกต่างกันอย่างไร ?

ตอบ ปิดงบภาค 2 ต้องเรียนปิดงบภาคแรกมาแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นการยกยอดการบันทึกบัญชีของปีต่อปี และสอนรายการบวกกับที่ยากขึ้นจากภาคหนึ่งเพิ่มเติม

14. ปิดงบต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?

ตอบ คอร์สปิดงบต้องใช้ Notebook ในวันที่ 2 กับ 3  .ถ้าไม่มี Notebook ต้องทำไง ?

ตอบ หากผู้เข้าอบรมไม่มี Notebook สามารถหาเตรียมไว้ให้ได้เพราะในการเรียนใช้Notebook 2 คนต่อหนึ่งเครื่อง

15 .ปิดงบโปรแกรม Express นี่ต้องลงไปเองหรือไม่ ?

ตอบ ในส่วนของโปรแกรมทางมีเตรียมไว้ให้เป็น Network แต่ลูกค้าเรียนจบไม่สามารถนำกลับไปได้เนื่องจากติดในเรื่องของลิขสิทธิ์

16. ปิดงบ 4 วันนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง

ตอบ    วันที่ 1 สอนเกี่ยวกับกฎหมายบัญชี และให้ลงบัญชีมือ ออกงบทดลอง 1 เดือน

              วันที่ 2 เอางบทดลอง 1 เดือน มาคีย์โปรแกรม Express แล้วให้บันทึกบัญชี จนถึง 6 เดือนและทำการ        ประมาณการครึ่งปี แล้วกรอก ภ.ง.ด (51)

  วันที่ 3 เป็นการลงบัญชี 6 เดือนหลัง คำนวณภาษีสิ้นปีทำการปิดงบสิ้นปี และกรอก ภ.ง.ด. (50) 

  วันที่ 4 กรอกข้อมูลเพื่อส่งกระทรวงพาณิชย์ แบบ สบช.3 บ.อ.จ.5 และอัพเดทกฎหมายภาษีต่างๆ

17. ผู้สอบบัญชีต้องเก็บชั่วโมงCPD กี่ชั่วโมง

ตอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เก็บ 40ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยหว่าครึ่งหนึ่ง  โดยแบ่งเป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และไม่เป็นการทาง 20 ชั่วโมงต่อปีและต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

18. การเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อปีเท่าไหร่

ตอบ จบ ป.ตรี บัญชี จ่ายค่าธรรมเนียมปีละ  500  /จบต่ำกว่า ป. ตรี จ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 300

19. มีโปรโมชั่นพิเศษอย่างไร ?

ตอบ  อบรม 3 ท่าน หรือโอน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับ ส่วนลด 5% จากราคาก่อน VAT (พร้อมกัน)  ไม่จำเป็นต้องอบรมภายในเดือนเดียวกัน ให้ส่วนลดเฉพาะหลักสูตร 1วันกับ 2 วัน แต่สามารถนำหลักสูตร 3 วันกับ 4วัน มานับรวมเพื่อขอเป็นส่วนลดได้ 

ยกเว้น

หลักสูตร ปิดงบการเงิน 4 วัน บัญชีเบื้องต้น 4 วัน วางระบบบัญชี 3 วัน ไม่ร่วมส่วนลดเพราะราคาพิเศษแล้ว แต่สามารถนำรวมกันให้ครบเป็น 3 หลักสูตรได้  (Keep ลิ้งรูปภาพส่งลูกค้า)

20. สถาบันอบรมอยู่ที่ไหน

ตอบ สถาบันอบรมอยู่ที่ซอยพัฒนาการ 51 อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลวิภาราม

แผนที่ 

21.นั่ง BTS มาต้องลงสถานีไหน

ตอบ ถ้านั่ง BTS มาต้องมาลงสถานีพญาไทแล้วต่อแอร์พอร์ตลิงค์จากพญาไทมาลงสถานีหัวหมาก แล้วนั่งวินเข้ามาแจ้งวินว่ามาสถาบันอบรม DNSราคาอยู่ที่ประมาณ 20 บาท

22. ถ้าเรียนจบแล้วทางสถาบันออกใบประกาศหรือหนังสือรับรองให้หรือเปล่า

ตอบ เรียนจบแล้วทางสถาบันออกใบประกาศให้

23. สนใจเรียน แต่ขอไม่คิด vat ได้หรือไม่ ?

ตอบ ราคาตามนั้นเลย  ทุกคนราคาเดียวกัน   ถ้ามาในนาม นิติถึงต้องหัก บุคคล ราคาเต็มปกติ

24. พอถึงเวลามาอบรมไม่สะดวกมาอบรมขอเลื่อนได้หรือไม่ ?

ตอบ  สามารถเลื่อนได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน แต่สามารถเลื่อนได้แค่รอบเดียว

25. สอบถามเรื่องนับชั่วโมงอบรมถ้าไม่จบบัญชีกำลังเรียนการเงินนับชั่วโมงได้หรือไม่ ?

ตอบ  คนที่ไม่จบบัญชีนับชั่วโมงการอบรมไม่ได้

26. ต้องชำระเงินยังไง

ตอบ ลูกค้าต้องชำระเงินมา จำนวนเต็ม 100% เพื่อสำรองการอบรม 

27. หลักสูตรปิดงบ กับ หลักสูตรงบรายเดือน แตกต่างกันยังไง

ตอบ   ปิดงบการเงินสำหรับธุรกิจซื้อมาขายเรียนทั้งหมด 4 วันแบบต้องใช้ notebook โดยเสมือนให้คนหนึ่งคนทำตั้งแต่ต้นยันจบ เหมือนเป็นสำนักงานบัญชีถ้าอยากรู้ว่าสำนักงานทำบัญชีทำอย่างไรเนื้อหาคือ หลักสูตรปิดงบการเงิน    ส่วนงบภายในรายเดือนไม่ได้เน้นออกงบปลายปี เช่น ภงด. 50 51 ไม่ได้ยื่นกระทรวงพาณิชย์ 

งบรายเดือน เน้นออกงบรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com Line : DNSMT

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946