Untitled Document
062-465-6949
 

การคำนวณและการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรของกิจการ(ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

หลักสูตร " การคำนาณและบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรของกิจการ "

(ภาคปฎิบัติ)

หลักสูตรนี้ไม่เน้นการบันทึกบัญชี แต่เน้นการคิดและคำนวณในเชิงบริหาร

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานบัญชี บัญชีต้นทุน ผู้ประกอบการและบุคคลอื่นที่สนใจ (ใช้โน้ตบุคในการอบรมทั้ง วัน)

 สอนเป็นกลุ่มย่อย

 (ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว )

การคำนวณและการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรของกิจการ(ภาคปฏิบัติ)

  

 


เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946