Untitled Document
 
 
Bookmark and Share

 การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชี มือใหม่

Accounting and taxation planning for new managers/executives

ราคาพิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

 

  ดาวน์โหลด =รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

( อบรม 2 วัน )

พิเศษ..!!!เมื่อชำระพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่าน สามารถขอส่วนลดได้ 5%

 เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม)

  

ปรับตำแหน่งเพื่อให้ได้เรียนรู้งานในทางปฏิบัติ เพื่อกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เมื่อต้องเป็นผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง

- ควรมีหน้าที่อย่างไรในองค์กร

- จัดทำรายงานแบบใดจึงถูกใจผู้ประกอบการ

- บริหารจัดการหน่วยงานอย่างไรเพื่อให้ปิดงบการเงินทัน

- บริหารการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินแบบใด

- บริหารจัดการภาษีอย่างไรจึงจะถูกต้องและประหยัดภาษี(พร้อมแบบฟอร์ม ตัวอย่าง ตัวอย่างรายงานต่าง ๆ ตัวอย่างนโยบายบัญชีต่าง ๆ ในการประกาศในบริษัทฯ) พร้อมให้คำปรึกษาหลังเรียนจบ

 

 

 

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946