Untitled Document
 
 
Bookmark and Share

  

 การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)

Accounting for real estate businesses. (workshop)

 ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

    เพื่อให้นักบัญชี หรือ ผู้สนใจได้เข้าใจ พื้นฐานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างระบบบัญชี การขายบ้าน ที่ดิน อาคารชุด ค้าสรรพสินค้า

การจัดทำบัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้อง การจัดทำสัญญาอย่างรัดกุม การจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ

    ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ????

ด่วน!!!

ราคาพิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

   ( อบรม 2 วัน )  

(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว ) 
 
พิเศษ..!!! เมื่อชำระพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่าน สามารถขอส่วนลดได้ 5%
 

   (เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม)

เรียนเวลา 09.00 - 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946