Untitled Document
 
Bookmark and Share

เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดย โปรแกรม express (ภาคปฏิบัติ)

 To penetrate the “Express” Accounting Program for bookkeeping (workshop)

download pdf  => click

อบรมเน้นความเข้าใจ และ ลงมือ ทุกท่านต้องทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน

ใช้โปรแกรมบัญชี พร้อมบันทึกรายการต่างๆจริง ด้วยตัวท่านเอง

สอนกลุ่มย่อย สำหรับนักบัญชีที่ไม่เคยใช้โปรแกรม Express เป็นการเรียนเจาะเฉพาะโปรแกรมเลย ถ้าบุคคลใดยังปิดงบไม่เป็น แนะนำควรเรียนหลักสูตร ปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) ก่อนจะดีที่สุด

เรียน 2 วัน เต็ม เวลา 09.00 - 16.00 น.  

ด่วน!!!
 
ราคาพิเศษ 5,885 บาท จากราคาปกติ 6,420 บาท
 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 
( อบรม 2 วัน ) 
พิเศษ..!!!เมื่อชำระพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่าน สามารถขอส่วนลดได้ 5%

 

   (เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม)

 

 (ราคานี้รวม เอกสารการสอนเครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คมาเองค่ะ

 หัวข้ออบรม

วันที่ 1 

 • โครงสร้างเบื้องต้นของ โปรแกรม express สำหรับนักบัญชีควรทราบ
 • สอนการ Set up โปรแกรม เบื้องต้น
 •    * การกำหนดข้อมูล บริษัท
 •    *  การกำหนดผังบัญชี สมุดรายวัน และรายการเชื่อมลิ้งค์
 •    *  การกำหนดรายชื่อ ลูกหนี้ เจ้าหนี้
 •    *  การกำหนด รหัสสินค้า และรหัสบริการ การ Set ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
 • คีย์ข้อมูลทางบัญชี 1 เดือน เพื่อออกรายงานภาษี ต่าง ๆ

วันที่ 2

 • สอนวิธีการแก้ปัญหากับโปรแกรม express ที่เจอบ่อย เช่น ระบบสต็อค
 • สอนการกำหนดรายงาน และรูปแบบงบการเงิน
 • ฝึกคีย์ข้อมูลอีก 1 เดือน เพื่อออก งบการเงิน รายงานสินค้า และวัตถุดิบ
 • การออกรายงานตอนสิ้นปี ต้องจัดทำเอกสารใดบ้าง และปริ้น เอกสารใดบ้างจากโปรแกรม
 • ปรึกษา อื่น ๆ

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946