Untitled Document
 
Bookmark and Share

 

 สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย

เพื่อให้นักบัญชีทราบวีธีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และประเด็นภาษีต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สวัสดิการในวิธีต่าง ๆ กัน เช่น การให้ส่วนลด การแจกคูปอง การให้ของแถม ของขวัญปีใหม่ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น                 

เรียน 2 วัน เต็ม เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

ด่วน!!!

ราคาพิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

( อบรม 2 วัน ) 
 
พิเศษ..!!! เมื่อชำระพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่าน สามารถขอส่วนลดได้ 5%
 
   (เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม)
 
 
(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )
 

 

 

วันที่ 1 สวัสดิการ ภาระภาษีและการบันทึกบัญชี
-          ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและที่พัก
-          นายจ้างช่วยค่าน้ำมันค่าซ่อมรถยนต์ส่วนตัวที่นำมาใช้ในกิจการ
และโทรศัพท์มือถือ
-          นายจ้างจ่ายค่าพาหนะ และค่าทางด่วนให้พนักงาน
-          จัดรถรับส่งพนักงาน
-          จ่ายค่าฝึกอบรมพนักงานและทุนการศึกษา
-          จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนลูกจ้าง
-          จัดให้กู้ยืมเงิน หรือชำระหนี้แทนลูกจ้าง
-          จัดเครื่องแบบพนักงานให้
-          จัดอาหารเครื่องดื่มให้ทานฟรี
-          จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้าง
-          จัดให้ความช่วยเหลืองานสมรส งานบวช งานศพ คลอดบุตร
รับประทานอาหารกลางวัน
-          จ่ายรางวัล เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ
-          ให้อยู่บ้านโดยไม่เสียค่าเช่า
-          ออกภาษีแทนลูกจ้าง
-          แจกหุ้นหรือขายหุ้นพนักงานในราคาต่ำ
-          ค่าสมาชิกสโมสรการกีฬา กอล์ฟและนันทนาการ
-          ช่วยค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
-          ไปทัศนาจรและสัมมนาต่างจังหวัด
-          ของขวัญจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน
-          จัดการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท
-          ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ
-          ให้รถประจำตำแหน่ง
-          ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ
 
 
วันที่ 2 ส่งเสริมการขาย ภาระภาษีและการบันทึกบัญชี
 
 
     - ความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมการขาย ค่ารับรอง และค่าโฆษณา
     - การให้ส่วนลด การค้า เงินสด ปริมาณ ฤดูกาล
     - ของแถม (Promotion)
     - ของแจก ของตัวอย่าง (Sample)
     -   ส่งสินค้าให้ทดลองใช้ก่อนซื้อ
     -   ของขวัญ ของชำร่วย
     -   การให้รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค
     -   การรับประกันสินค้า
     -   ค่านายหน้า
     -   พักรับประทานอาหาร
     -   ฝากขายสินค้าผ่านตัวแทน ช่วยค่าขนส่ง
     -   ค่าโฆษณา
     -   คูปองใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ
     -   ให้แพ็คเกจทัวร์เนื่องจากทำยอดขายถึงเป้า
     -   บริจาคสินค้า
     -   ถาม-ตอบ และสรุป
     -          คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946