Untitled Document
 

กำลังโหลดเพลลิสต์วิดีโอ
 
DNS MTAC หลักสูตรทุกหลักสูตรมีสอนที่สถุาบัน DNS MTAC ทีเดียวเท่านั้น เราไม่มีสาขาที่อื่น หากมีใครคัดลอก เลียนแบบ ทางสถาบันจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด กรณีท่านพบเห็นการลอกเลียนแบบ กรุณาแจ้งบริษัทฯ

Untitled Document
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) (Complete Accounting Program) สำหรับธุรกิจ(ซื้อมา ขายไป) เพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพ
เน้นลงมือทำจริงจากเอกสารจริง เรียนเป็นกลุ่มย่อย ใกล้ชิด เพื่อนำไป ทำงาน พร้อมให้คำปรึกษาหลังเรียนจบ  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) (Complete Accounting Program) สำหรับธุรกิจ(ซื้อมา ขายไป) เพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพ
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2
ปิดงบการเงิน 2 (เฉพาะผู้อบรมปิดงบ 1) แล้วเท่านั้น ทำงบการเงินปีต่อ คำนวณภาษีนิติบุคคล รายจ่ายต้องห้าม ของงบที่ยกมาจากปีที่แล้ว  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่รู้ด้านบัญชี อบรมช้าๆ เข้าใจทีละขั้นของเรื่องบัญชี เรืองบัญชีเป็นเรื่องเข้าใจได้ ไม่ยุ่งยาก พร้อมคุณจะได้บันทึกบัญชีตัวอย่างด้วยตัวคุณเอง...แล้วคุณจะเข้าใจง่ายกว่าที่คิด  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีโรงงาน การคิดต้นทุนต่อหน่วย การบันทึกบัญชี วิธีงานสั่งทำ วิธีต้นทุน ช่วง และวิธีต้นทุนมาตรฐาน รายงาน ต้นทุนผลิต  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
บัญชีธุรกิจก่อสร้างและภาษีที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน บันทึกบัญชี เริ่มต้นสัญญา สิ้นสุดสัญญา ในเชิงปฏิบัติ  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องของธุรกิจนำเข้าส่งออก การบันทึก อัตราแลกเปลี่ยน เอกสารใบขนขาเข้า ขาออกใบกำกับภาษี ข้อกฏหมายบัญชี และ ภาษีที่เกี่ยวข้อง  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
บัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างระบบบัญชี การขายบ้าน ที่ดิน อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
เปิดบริษัท ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร พร้อม ตัวอย่างแบบฟอร์ม นำไปใช้งานได้จริง แม้ไม่รู้เรื่องบัญชี ภาษี ก็สามารถสร้าง ระบบบริษัทด้วยตนเองได้  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่
ต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ /ผู้บริหารบัญชีมือใหม่ การจัดทำรายการ ให้กับผู้บริหาร การวางแผนบัญชีและภาษี ที่ผู้จัดการมือใหม่ต้องรู้  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่
การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
ฝึกทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ COMMON , TREND , RATIO , FUNDFLOW และฝึกการนำเสนอเชิงบริหาร  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย
เพื่อให้นักบัญชีทราบวีธีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และประเด็นภาษีต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สวัสดิการในวิธีต่าง ๆ กัน เช่น การให้ส่วนลด การแจกคูปอง การให้ของแถม ของขวัญปีใหม่ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร สารพันปัญหาบัญชี ภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและส่งเสริมการขาย
อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด
สรุปการวางแผนภาษีประเด็นต่างๆ ที่ น่าสนใจ เพื่อให้มีความรู้ในข้อกฏหมาย ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตนเอง  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด
การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจร้านทอง(ภาคปฏิบัติ)
สอนการบัญทึกบัญชี ความรู้ด้านภาษี ในการจัดทำบัญชี งบการเงิน ความรับผิดชอบด้านภาษี ธุรกิจร้านทอง  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจร้านทอง(ภาคปฏิบัติ)
เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดยโปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
เจาะลึกลงบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี EXPRESS สอนกลุ่มย่อย สำหรับนักบัญชีที่ไม่เคย ใช้โปรแกรม Express ในเชิงบัญชี การปรับเพื่อการใช้งาน ฝึกปฎิบัติ ลงบันทึกบัญชี ออกงบการเงิน  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดยโปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
บัญชีภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี(การบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน ทำรายงาน และการสื่อสาร นำเสนอ)ภาคปฎิบัติ
การจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ การนำ เสนอ การสื่อสารทั่วไป การโต้ตอบ email ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างรายงานเพื่อ ผู้บริหารภาษาอังกฤษ  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร บัญชีภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี(การบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน ทำรายงาน และการสื่อสาร นำเสนอ)ภาคปฎิบัติ
การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)ภายในองค์กร(ภาคปฏิบัติ)
การจัดทำงบประมาณและ Forecast cashflow & Analysis , NPV & IRR & others Cashflow Projection พร้อมตัวอย่าง Template ที่น่าสนใจ  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)ภายในองค์กร(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฎิบัติ)
การจัดทำบัญชี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงื่อนไข การเฉลี่ยรายได้ ค่าใช้จ่าย BOI NONBOI  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฎิบัติ)
การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจโรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท(ภาคปฏิบัติ)
สอนการจัดทำบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจ โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท ได้ให้เกิดความเข้าใจและจัดทำให้ถูกต้อง  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจโรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท(ภาคปฏิบัติ)
ทำอย่างไรเมื่อนักบัญชีต้องเป็นบัญชีบริหาร(ภาคปฏิบัติ)(เน้นปรับบุคลิกภาพสื่อสาร นำเสนอ)
ปรับบุคลิกภาพนักบัญชี ให้ทำงานได้อย่างเข้าใจกับแผนกอื่น ๆ และผู้บริหาร สร้างผลงานและนำเสนอได้เป็นที่พอใจกับฝ่ายบริหาร  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร ทำอย่างไรเมื่อนักบัญชีต้องเป็นบัญชีบริหาร(ภาคปฏิบัติ)(เน้นปรับบุคลิกภาพสื่อสาร นำเสนอ)
เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องทั้งทาง บัญชี และ ภาษี แนวทางปฏิบัติ และ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสินค้าสูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ การทำลายสินค้า การตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบสิ้นปี ให้รัดกุมถูกต้อง  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการมือใหม่ในการทำงานธุรกิจ SMEs(ภาคปฏิบัติ)
สอนงานสำหรับผู้ที่ต้องทำงานในด้านการเงิน และธุรการ ธุรกิจ SMEs ต้องทำอะไรบ้าง การจัดทำเอกสาร และการจัดเก็บตัวเลข พร้อมรายงาน ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร การดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการมือใหม่ในการทำงานธุรกิจ SMEs(ภาคปฏิบัติ)
การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
สอนการจัดทำงบการเงินภายในรายเดือน โดยฝึกบันทึกบัญชีและออกรายงานงบการเงินรายเดือน เพื่อการบริหาร  
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
การคำนวณและการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรของกิจการ(ภาคปฏิบัติ)
สอนการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยในการบริหาร การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหาร เพื่อการตัดสินใจ ในการตั้งราคาขาย การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น การปรับปรุงและพัฒนาให้การทำงานดีขึ้น เพื่อสร้างผลกำไรของกิจการ 
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การคำนวณและการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรของกิจการ(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจร้านอาหาร (ภาคปฏิบัติ)
สอนการจัดทำบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้จัดทำเอกสารและรายงานอย่างถูกต้อง 
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจร้านอาหาร (ภาคปฏิบัติ)
Private Class
เป็นการอบรมส่วนตัว ที่ผู้อบรมสามารถ ระบุหัวข้อรายละเอียดในการอบรมได้เอง ว่าต้องการทราบและเรียนรู้ในส่วนใหน ที่ท่านยังไม่มีความรู้ หรือสอบถามเฉพาะปัญหาหรือธุรกิจของท่าน 
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร Private Class
IN HOUSE TRAINING
เป็นการจัดอบรมที่สำนักงานหรือบริษัทของท่าน สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน หรืออาจมีพนักงานเป็นจำนวนมากไม่สะดวกจัดส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกได้ หรือต้องการข้อมูลหรือสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง 
 
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร IN HOUSE TRAINING

 
บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com Line : DNSMT

This Webpage Created and Design by MR.Harnsuek Nate-Udom

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946